Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Fisket debatteras igen

Den senaste tiden har fisket återigen debatterats. Flera inflytelserika forskare och organisationer kräver en bättre reglering av fisket för att åter få ett fungerande fisksamhälle i våra hav.

Forskaren Kerstin Johannesson och biologen Stefan Edman föreslog i DN Debatt en haverikommission under rubriken ”Fridlys alla stora fiskar i de svenska vattnen”

Fem experter på säl- och fiskekologi höll med om beskrivningen av det förödande det industriella trålfisket, men framhöll ”Skyll inte bristen på stora fiskar på sälarna”

Företrädare för Stiftelsen Baltic Waters 2030 påpekade att ”Fusk inom fiskenäringen är ett brott som lönar sig” och att politiker och myndigheter måste åtgärda detta problem. Ett problem som lyfts av flera tunga utredningar ända sedan 1980-talet och ändå lämnats utan åtgärd.

I Aftonbladet skrev Isabella Lövin tillsammans med andra företrädare för miljöorganisationer en uppmaning till landsbygdsministern och regeringen att agera med kraft inom EU:s förhandling om ett nytt system för fiskekontroll. "Fiskeindustrin tömmer havet på liv, Kullgren"

MER LÄSNING