Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Försök att rädda tumlaren

Det finns bara några hundra Östersjötumlare kvar. Ett stort hot mot dessa tumlaren är fiskenät som de kan fastna och dö i. I ett försök att rädda kvar Östersjötumlaren införs förbud mot nätfiske i vissa områden där den finns. Bra men inte tillräckligt anser Naturskyddsföreningen.

EU beslutade redan i februari om hårdare fiskeregler för att rädda tumlaren. För Sveriges blir nätfiske förbjudet vintertid i Natura 2000-området utanför Skånes kust. Naturskyddsföreningen ser positivt på de nya reglerna, men anser att ännu mer behöver göras om tumlaren ska räddas.

Fiskeregleringen i Sydvästskånes utsjövatten gäller under perioden 1 november - 30 april. Under sommaren är det tillåtet att fiska med nät i området men då krävs det att så kallade pingers, som avger ett ljud som skrämmer bort tumlarna från näten, används. Försvarsmakten har motsatt sig användandet av pingers, eftersom de anser att de stör deras undervattensverksamhet. De har dock godkänt att pingers används i just det området under den perioden.

MER LÄSNING