Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: biologisk mångfald

Taggmakrillar slår följe med pigghajar

I tropiska vatten ses ofta hajar tätt följda av mindre fiskar. Nu har forskare för första gången sett det här fenomenet även i svenska vatten. Flera gånger har man nämligen filmat pigghajar som har taggmakrillar simmandes nära inpå sig.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inventerar Kattegatts utsjöbankar med hjälp av bland annat fjärrstyrda undervattenskameror. I videoinspelningarna härifrån har man nu upptäckt att upp till åtta procent av de pigghajar (Squalus acanthiassom) som fångats på film har en taggmakrill (Trachurus trachurus) tätt simmandes intill sin ryggfena.

– Eventuellt kan taggmakrillen dra nytta av hajen genom att den får skydd från andra predatorer eller tillgång till föda i form av rester från hajens måltider. Varför pigghajen inte äter upp den lilla taggmakrillen är däremot svårare att förklara, säger Mikael Ovegård vid SLU.

Det här är första gången den här sortens beteende ses i Sverige. Upptäckten visar på styrkan i att använda kamerateknik för inventering och forskning, inte bara för att det är en metod som är skonsam mot djurlivet.

– Vår upptäckt visar att metoden också kan bidra med tidigare okänd kunskap om beteenden och relationer mellan olika arter. Kunskap som i förlängningen kan vara avgörande för förvaltningen av dessa arter, säger Mikael Ovegård.

MER LÄSNING