Bild
;
Tema: så funkar havet

Första djuret som inte andas syre

Medan många encelliga organismer kan leva utan syre så har man hittills inte hittat något flercelligt djur med samma förmåga. Men nu så har forskare hittat en parasit hos lax som visade sig sakna mitokondrier, cellens kraftstation där syre omvandlas till energi.

Att andas syre är en gammal egenskap hos de encelliga djuren och som gått i arv till de flercelliga djuren. Förmågan återfinns i cellernas mitokondrier. I dessa cellulära kraftstationer omvandlas syre ihop med socker till energi och byggstenar. Denna livsnödvändiga process har hittills återfunnits i alla flercelliga djur, medan encelliga organismer ibland försakat syret och lärt sig använda andra ämnen att få energi från.

Men nu har forskare hittat att en liknande anpassning till syrefri miljö inträffade hos en medlem av Myxozoa. Myxozoa är en stor grupp av små parasitiska djur och som är nära släkt med maneter. Genom att studera dessa parasiters DNA så såg forskarna att parasiterna helt enkelt saknar mitokondier, själva förutsättningen för att andas syre. Upptäckten stöds av undersökningar i mikroskop där forskarna inte heller kunde hitta mitokondrier hos parasiterna.

Upptäckten är en mindre sensation. Att andas syre, en av de absolut viktigaste metaboliska vägarna bland de levande organismerna på jorden, och något man trott varit en förutsättning för flercelliga djur, är altså inte en absolut nödvändighet.

MER LÄSNING