Ljusförhållanden i istäckta vatten i Östersjöregionen

Det årstidsbundna istäcket är en betydande drivkraft för säsongsdynamiken i Östersjöregionens akvatiska ekosystem. Istäcket påverkar ljusförhållandena under ytan direkt, genom att hindra ljustransporten, och indirekt, genom att modifiera vattenomblandning och cirkulation under isen. Det har därför en viktig roll i att sätta tidsramarna för primärproduktionen och påverka de ekologiska processernas säsongsdynamik.

Denna avhandling undersöker istäckets optiska egenskaper och de bio-optiska ämnena i vattenpelaren. Övergripande bidrar denna avhandling till bättre förståelse för det säsongsbundna istäckets nuvarande roll för ljusförhållanden och därmed också för ekosystemet.