Bild
Bild: Kat Kellner / CC BY 2.0
;
Tema: så funkar havet

Kan valar hjälpa oss att förstå klimakteriet?

Ny forskning visar att valarter som har ett klimakterium lever mycket längre än andra valarter, vilket gör att de kan ge bättre hjälp till sina barn och barnbarn.

Bara ett fåtal däggdjur går igenom klimakteriet. Förutom människan gör även några arter av valar det. Klimakteriet har länge förundrat forskarna. Om målet för en organism är att föra sina gener vidare, varför slutar då vissa arter att reproducera sig flera decennier innan de dör?

En ny studie från University of Exeter i England visar att honor hos de valarter som har ett klimakterium lever ungefär 40 år längre än hos andra arter.

- Det här resultatet ger en unik inblick i hur klimakteriet har utvecklats. Valarter med ett klimakterium har en liknande fortplantningsperiod som arter utan klimakterium. Det är livet efter reproduktionen som skiljer sig, säger Samuel Ellis vid University of Exeter som är huvudförfattare till studien.

Det är precis samma mönster som hos människan. Kvinnor har en reproduktiv period som är ungefär lika lång som den hos våra närmaste primatsläktingar, men vi har en mycket längre livslängd. Forskarna tror att klimakteriet gör det möjligt för honor att hjälpa till att sköta sina barn och barnbarn utan att konkurrera med dem.

- När mödrar och döttrar i samma grupp försöker fortplanta sig samtidigt finns det risk för konflikter om resurser eftersom de båda vill prioritera resurser till sin egen avkomma. Detta skulle förvärras om honor reproducerade sig under en längre tid. Genom att sluta fortplanta sig minimerar honor denna konflikt, säger Darren Croft, medförfattare till studien.

En av de valarter som har ett klimakterium är späckhuggaren. Den här studien visar att späckhuggarungar har större överlevnad om deras mormor fortfarande lever.  Forskarna tror att det är samma fördelar som ligger bakom även människans utveckling av ett klimakterium.

MER LÄSNING