Bild
;
Tema: så funkar havet

Delfiner styr hjärtrytmen - undviker dykarsjuka

Delfiner har visat sig ha ett raffinerat system för att undvika dykarsjuka - de kan sänka sin hjärtrytm när de ska dyka djupt. Men plötsligt buller som skrämmer dem sätter detta ur spel.

I samband med militära övningar utanför Bermuda strandade ett stort antal flasknosdelfiner. De hade skador som liknade dykarsjuka, med bland annat blödande öron. Deras förmåga att motverka dykarsjuka verkade ha satts ur spel av det buller som militärövningen orsakade.

Forskare har nu studerat detta närmare, och hittat kopplingen mellan buller och delfinernas förmåga att hantera dykarsjuka. När delfinen planerar att dyka djupt så kan den sänka hjärtrytmen, och klarar därigenom sig från dykarsjuka. De kan anpassa sänkningen av hjärtrytmen utifrån hur djupt och hur länge de planerar att dyka. Men plötsligt buller som skrämmer dem gör att de mister fömågan.

Metoden som forskarna använt sig av för att studera förmågan att sänka hjärtrytmen är en spännande historia i sig. Forskarna använde sig av tre flasknosdelfiner som tränades till att hålla andan under kort eller lång tid. Under försöken låg de upp och ner strax under vattenytan med EKG-utrustning fäst på bröstet. Delfinen blev ombedd att stanna under ytan under kort eller lång tid, och kunde då anpassa hjärtrytmen utifrån hur länge den skulle hålla andan. Delfinerna deltog helt frivilligt i försöken.

MER LÄSNING