Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: klimat

Risk att stormfloder blir allt vanligare

För 150 år sedan inträffade den största naturkatastrof som drabbat Östersjön i historisk tid. Den så kallade Backafloden var en stormflod som orsakade översvämningar längs Skånes, Danmarks och Tysklands Östersjökuster.

Trots att Backafloden svepte bort hela samhällen och fick flera hundra människor att mista livet är händelsen nästan bortglömd idag.

- Flera omständigheter samverkade för att skapa denna förödande stormvåg, skriver Jörgen Öberg på SMHI:s blogg. Vi får lägga samman samtliga faktorer som påverkar vattenståndet – vind, vattenutbyte, lufttryck, vattenpendling och vågor, för att kunna åstadkomma en så förödande stormflod. Just den 13 november 1872 samverkade dessa fullständigt för att på ett särdeles olycksaligt sätt orsaka den mest omfattande väderrelaterade katastrofen i Östersjön under historisk tid.

I bloggen ges en målande beskrivning av händelsen och en pedagogisk genomgång av hur vattenståndet i Östersjön fungerar. För risken att det ska hända igen, och få ännu värre konsekvenser, blir allt större.

– Risken för översvämningar ökar genom att klimatförändringar får havsnivån att stiga samt att bebyggelse sker i kustnära områden, säger Caroline Hallin, som är forskare vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och undersöker varför stormfloder inträffar och hur våra samhällen kan skydda sig mot kommande flodvågor.

För vi har inte varit så bra på att förvalta det kollektiva minnet och kunskapen om historiska stormfloder, vilket har lett till att riskbenägna områden i södra Sverige exploaterats.

I en nyligen publicerad kunskapsöversikt om stormfloder visar Caroline Hallin och forskare vid Lunds universitet att bevarandet av det kollektiva minnet kring tidigare stormkatastrofer gör oss bättre rustade för framtidens extremväder.

MER LÄSNING