Tiamin (vitamin B1) i den akvatiska födoväven

Tiamin, vitamin B1, är nödvändigt för flera livsuppehållande processer i cellerna hos de flesta organismer. Vitaminet har exempelvis en viktig roll vid omvandling av näring till energi, fungerar som en antioxidant och är också viktigt för nervfunktionen. I den akvatiska födoväven produceras tiamin i första hand av bakterier och växtplankton.

Tiaminbrist har observerats i flera olika djurgrupper, speciellt i högre trofiska nivåer. I Östersjön har tiaminbrist varit mest utbrett i lax, och har på senare tid även rapporterats för andra fiskarter och fåglar. Tiamininnehållet i vanligt förekommande växt- och djurplankton samt överföringen av tiamin mellan de trofiska nivåerna har undersökts i både experiment och fältstudier. Sambandet mellan tiaminbrist och underliggande miljöfaktorer har även undersökts.