Diversity of aquatic viruses from genes to host interactions

Virus är den talrikaste artgruppen på jorden och de förekommer i alla vatten. Virus påverkar hur energi och näring förflyttas i den akvatiska födoväven genom att de infekterar och dödar encelliga organismer. Därmed förhindrar de att näring förs vidare till större organismer och på så sätt istället blir tillgänglig för andra encelliga organismer. I denna avhandling studerades diversiteten hos akvatiska virus i Östersjön, deras utbredning och hur och i vilken grad de påverkar sina värdar. Forskningen resulterade bland annat i upptäckten av nästan hundra tidigare okända fagtyper, många nya arter och flera nya släkten.