Bild
;
Tema: så mår haven Tema: biologisk mångfald

Grannsamverkan kan stoppa spigginvasion

Storspigg har konkurrerat ut abborre och gädda i många vikar i Östersjön. Men ny forskning visar att en vik kan skyddas från spigginvasionen om det finns gott om rovfisk i närområdet.  

Storspigg är en liten fiskart som förökar sig snabbt och gärna äter ägg och larver från abborrar och gäddor. Det har gjort att storspiggarna konkurrerat ut bestånden av rovfisk i många grunda vikar längs Östersjökusten, vilket i sin tur påverkar hela ekosystemet i vikarna.

Nu har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet sett att risken att spiggarna ska ta över en vik minskar om det finns gott om rovfiskar i andra vikar i närheten.

– Om det finns lekområden som ligger tillräckligt nära varandra betyder det att rovfisken har “‘grannar”’ som kan rycka in och förstärka ett försvagat bestånd. Små, isolerade vikar utan rovfisk på nära håll får det i stället svårare att hålla emot när spiggen slår till, säger Agnes Olin vid SLU, som är huvudförfattare till studien.

Men om det dessutom fanns mycket säl och skarv i området så försvann den positiva effekten av den här ”grannsamverkan”. Det verkar som att sälar och skarvar då äter så stora mängder rovfisk att det inte spelar någon roll om det finns mycket i närliggande vikar.

– Det här är första gången som vi kan visa att säl och skarv kan ha en så pass storskalig påverkan på bestånden av abborre och gädda längs Östersjökusten. Vill vi stärka rovfiskbestånden kan det därför vara viktigt att vidta åtgärder för att minska predationen i rovfiskens lekområden, säger Ulf Bergström, vid SLU.

Johan Eklöf vid Stockholms universitet säger att den här studien visar att man måste ta ett helhetsgrepp när det kommer till förvaltningen av viktiga fiskar som abborre och gädda.

– Förvaltning av livsmiljöer, av fiske och av predatorer som säl, skarv och spigg hänger tätt samman. Dessutom pekar resultaten på att man inte bara kan titta på en vik i taget - det som händer i en vik påverkar också andra områden eftersom fisken flyttar på sig.

MER LÄSNING