Bild
;
Tema: så mår haven

Tio års provtagning ger ny kunskap om Östersjön

Havsforskning är ofta ett enträget arbete, men kan å andra sidan ge helt unika svar om framtidens miljö. I år är det tio år sedan forskare vid Linnéuniversitetet började ta vattenprover från Östersjön, och det är dags att summera.

Minst varannan vecka under ett decennium har forskarna vid Linnéuniversitetet tagit prover utanför Ölands kust. Målet är att lära oss mer om hur Östersjön mår och göra bättre framtidsanalyser.

– Med hjälp av data från vattenproven kan forskarna se hur förändringar och säsongsdynamik sker i Östersjön under en längre period. Vattenprover från ett år säger inte så mycket om hur Östersjön, eller vilken miljö som helst, förändras över tid. Det är därför de här längre tidsserierna med data är så oerhört värdefulla, säger Hanna Farnelid, docent i marin ekologi.

Förutom sådant som temperatur, salthalt och näringshalt i vattnet, tittar man på bakterier och plankton i de olika vattenproverna. Det unika är just fokuset på Östersjöns mikrobiella samhälle, både artsammansättningen och dess olika processer.

– Det gör att vi lär känna Östersjön på ett nytt sätt. Nästa steg är att undersöka hur dessa processer samspelar med andra organismer i näringskedjan och delar av naturen, säger Hanna Farnelid.

MER LÄSNING