Bild
;
Tema: så mår haven

Tufft läge för svenska hav

En ny bedömning från Havs- och vattenmyndigheten visar att Sveriges havsmiljö fortsätter att vara hårt belastad av allt från övergödning och överfiske till undervattensbuller och klimatförändringar. Men det finns ljusglimtar, bland annat för vissa fiskarter i Västerhavet.

Som en del i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv gör Havs- och vattenmyndigheten regelbundna bedömningar av miljötillståndet i våra hav. Det här är den tredje bedömningen sedan direktivet införlivades i svensk lag år 2010.

Bedömningen visar att belastningen på våra hav är för stor, vilket bidrar till att läget är kritisk för en mängd arter av fiskar, marina däggdjur och sjöfåglar. De belastningar som anses ha störst påverkan är bland annat övergödning, farliga ämnen och överfiske. Även klimatförändringar har en stor inverkan på havsmiljön. Till exempel såg man att färre laxar än väntat vandrade upp i svenska älvar.

 – Det beror troligen på att temperaturen i Östersjön var fyra grader högre än snittet under perioden när de skulle vandra upp, säger Mats Svensson vid Havs- och vattenmyndigheten.

I årets bedömning utvärderades för första gången hur undervattensbuller påverkar livet i havet. Både kontinuerliga ljud från fartygstrafik och mer kortvariga från sprängningar har en negativ inverkan.

 – Det gäller inte minst tumlare som är väldigt känsliga för ljud. Där har vi sett att områden där antalet ökat nu minskat igen på grund av buller. De blir lätt stressade och sticker. Men även torsk påverkas negativt av undervattensljud, säger Mats Svensson.

Men för några fiskpopulationer i Västerhavet som varit mycket ovanliga tidigare, till exempel hälleflundra och marulk, ses positiva trender.

– Det finns chans att dessa arter återhämtar sig i framtiden, förutsatt att nyttjandet minskar till hållbara nivåer vilket är ännu mer viktigt med ökade klimatförändringar. Problemet är att när vi får ett bestånd som mår bättre så ökar vi ofta fisketrycket och då är vi tillbaka igen. Det saknas ofta ett långsiktigt tålamod för att beståndet ska återhämta sig, säger Mats Svensson.

MER LÄSNING