Bild
;
Tema: så mår haven Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Färre alfåglar men fler sillgrisslor i Östersjön

Antalet ejdrar och alfåglar minskar drastiskt i Östersjön, medan det går bättre för sillgrisslor och tordmular. Totalt sett har antalet övervintrande som alfågel, ejder, svärta och sjöorre mer än halverats sedan 1990.

Sjöfåglarna påverkas av hur havet mår och vissa arter lever nästan hela sina liv ute till havs, på och under ytan. Växtätande arter som änder, svanar och sothönor har utvecklats stabilt eller till och med positivt i Östersjön. Även läget för många fåglar som lever av fisk som sillgrisslor, skarvar och skrakar är bra. Dykänder som ejder och alfågel, som framför allt lever på musslor, går det däremot sämre för.

Alfågeln häckar under sommaren i arktiska Ryssland och även i svenska fjällen. En stor del av världens totala antal alfåglar finns i svenska vatten. Därför har vi i Sverige ett särskilt ansvar att ta hand om den. Men sedan 1990-talet har arten minskat med över 65 procent. Den hotas av olje- och kemikalieutsläpp, hamnar som bifångst i fiskenät och områdena där arten övervintrar påverkas av intensiv sjöfart och exploatering. I och för sig är stora delar av de utsjöbankar där alfågeln övervintrar skyddade naturområden, men inte alla och det är problematiskt, menar Kjell Larsson, fågelforskare vid Linnéuniversitetet.

– 35 000 fartyg passerar Östersjöns utsjöbankar varje år. De orsakar oljeutsläpp och andra störningar. Södra Midsjöbanken är ännu inte ett skyddat område och här finns planer för utbyggnad av vindkraft. Det här är sammantaget naturligtvis inte bra för alfågelpopulationen, säger Kjell Larsson.

Ejdern häckar i Östersjön, men övervintrar i Danmark och lever enbart på blåmusslor. Antalet ejdrar har minskat med mer än 50 procent de senaste åren. I delar av Stockholms skärgård, på Gotland, och i finska Skärgårdshavet är minskningen ännu större, 75–90 procent. Tyvärr verkar det som att det ökade antalet havsörnar haft en baksida då ruvande ejderhonor är ett lätt byte för örnen, men även mink är ett problem och i Finland också mårdhunden.

För sillgrisslor och tordmular på Stora Karlsö, väster om Gotland, går det bättre. Mer än 25 års kontinuerlig övervakning av dessa fåglar visar att de stadigt ökat i antal. Sillgrisslorna har mer än tredubblats sedan 1990-talet och det kan vi bland annat tacka en rad förbud för. Förbud mot miljögifterna PCB och DDT, förbud mot jakt, samt förbud mot laxfiske med drivgarn, där fåglarna annars kunde fastna. Nu lever många sillgrisslor långa liv, och är faktiskt de äldsta fåglarna i Sverige, med några exemplar som närmar sig 50 år.

MER LÄSNING