Miljötillståndet i Norska havet är genomgående gott, med få undantag. Än märks inte klimatförändringarna i havsmiljön.