Bild
;
Tema: så mår haven

Ny studie: Inte syrebrist som slår ut torsken

Det är inte syrebristen som ligger bakom det kritiska läget för Östersjöns största torskbestånd. Det slår en ny studie fast, och motsäger därmed tidigare forskning

Forskare har länge varnat för att Östersjöns största torskbestånd, det östra beståndet, är nära kollaps. Torskarna växer extremt dåligt, är små och utmärglade, och tycks dö tidigt.
Under de senaste tio åren har flera studier satt detta i samband med utbredningen av syrefria bottnar och brist på bottendjur som torsken kan äta. Men nu visar en ny svensk-finsk studie att syreförhållandena har varit fullt tillräckliga i och omkring Bornholmsdjupet, där detta bestånd leker.

– Våra resultat visar att det inte går att styrka ett samband mellan det östra torskbeståndets minskade produktivitet och syrebrist i sig, och att det troligen finns mat i form av bottendjur ovan språngskiktet i Bornholmsbassängen, säger Henrik Svedäng, fiskforskare vid Östersjöcentrum och studiens huvudförfattare.

Han påpekar att det fortfarande inte råder något tvivel om att syrebristen haft mycket negativ inverkan på Östersjötorsken som helhet. Men frågan är varför även det östra beståndet, som alltså får tillräckligt med syre, också är i så dåligt skick. Något entydigt svar ger inte den nya studien, men eftersom Bornholmsbassängen är det enda fungerande lekområde som finns kvar för torsken är det extra viktigt att ta reda på det för att om möjligt rädda beståndet, menar Henrik Svedäng.

– Två av tre lekområden är borta: Gotlandsdjupet och Gdanskdjupet. Nu finns bara Bornholmsdjupet kvar, där salt- och syrehalterna är tillräckliga för att torskens ägg ska kunna utvecklas, säger han.

MER LÄSNING