Bild
;
Tema: så mår haven

Världshavens miljötillstånd

Under århundraden har människan betraktat havet som en oändlig soptipp, och att allt som hamnar där försvinner. Samtidigt har man sett haven som en outtömlig källa av naturresurser. Inget av dessa synsätt kunde vara mera fel. Idag finns inget havsområde som är opåverkat av mänskliga aktiviteter.

Hårt tryck på kusterna

Världen över är det ett hårt tryck på kustområdena, och medvetenheten om kustens begränsade ytor har blivit en del av de stora kust- och havsmiljöfrågorna. Sverige är förstås inget undantag. Nära hälften av alla i Sverige bor inom 10 kilometer från kusten.

Många kustområden är ekologiskt sett bland de rikaste på jorden, med hög produktivitet och stor biodiversitet. Men miljöer som är livsviktiga för många havslevande arter är också attraktiva för oss människor, som vill bygga stugor i havsvikar, köra våra fritidsbåtar och muddra runt våra bryggor. Att prioritera skydd av den kustnära havsmiljön hamnar ofta i konflikt med andra intressenter som konkurrerar om plats längs våra kuster.

Många olika miljöproblem

De miljöproblem som vi har i våra svenska havsområden finns förstås världen över. Övergödning av kustområden är globalt ett stort problem, miljögifter och läkemedelsrester i havsvatten likaså. Under senare tid har plaster i haven seglat upp som ett av de största miljöproblemen. Särskilt stora blir problemen i innanhaven, såsom Östersjön och Svarta Havet, men även långt ute till havs ansamlas stora öar av flytande skräp. Varje år dör eller skadas tusentals sjöfåglar, fiskar, sköldpaddor, sälar och valar för att de har trasslat in sig eller fastnat i fisknät, förpackningar eller annat skräp. Många djur misstar också skräpet för mat, och dör av svält med magen full av människans avfall.

I flera områden har fisket påverkat ekosystemen i havet. Förutom att på många håll bidra till att utarma fiskbestånd har trålning även visat sig ha stora negativa konsekvenser för bottenlevande organismer. Utvecklingen mot mer djupgående och effektivare fiskeredskap gör att de påverkade områdena sträcker sig längre och längre från kusterna. För stora havsområden är kunskapen om vad trålningen haft för effekter okänd.

Klimatförändringarna är en annan faktor som i allra högsta grad påverkar haven. Redan nu har vi varmare vattentemperaturer, smältande isar och högre havsnivåer. Det här kan i sin tur bidra till sjunkande salthalter, försurat havsvatten och att syrebrist breder ut sig.


Hotade korallrev

De ökande vattentemperaturer som blir effekten av klimatförändringarna är ett mycket stort hot mot havens korallrev. När vattentemperaturen ökar flyttar de alger som lever i symbios med korallerna ut, vilket innebär att korallerna förlorar den näring som de får från algerna. Korallreven hotas dessutom av bland annat trålning, föroreningar och försurning. Man beräknar att ungefär hälften av världens korallrev har försvunnit de senaste decennierna.

Hotet mot korallrev är verkligen ett globalt miljöproblem. Korallreven har en stor betydelse för havens ekosystem genom att de är hem åt miljontals olika arter. Dessutom är många människor också beroende av korallreven för matförsörjning eller turistintäkter.

Läs mer om världshavens miljötillstånd

FN:s Regional Seas ProgrammeUN environment - Ocean & coastsHavet.nu om plast, sopor och skräpHavet.nu: Klimat i förändringTemasida på havet.nu: Farliga ämnen i havetVärldsnaturfonden om korallrevNaturskyddsföreningen: Korallrev – ett livsviktigt ekosystem under hot

Källor till texten

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING