Bild
;
Tema: så mår haven

Världshavens miljötillstånd

Under århundraden har människan betraktat havet som en oändlig soptipp, och att allt som hamnar där försvinner. Samtidigt har man sett haven som en outtömlig källa av naturresurser. Inget av dessa synsätt kunde vara mera fel. Idag finns inget havsområde som är opåverkat av mänskliga aktiviteter.

Hårt tryck på kusterna

Världen över är det ett hårt tryck på kustområdena, och medvetenheten om kustens begränsade ytor har blivit en del av de stora kust- och havsmiljöfrågorna. Sverige är förstås inget undantag. Nära hälften av alla i Sverige bor närmare än 10 kilometer från kusten.

Många kustområden är ekologiskt sett bland de rikaste på jorden, med hög produktivitet och stor biodiversitet. Men miljöer som är livsviktiga för många havslevande arter är också attraktiva för oss människor, som vill bygga stugor i havsvikar, köra våra fritidsbåtar och muddra runt våra bryggor.Att prioritera skydd av den kustnära havsmiljön hamnar ofta i konflikt med andra intressenter som konkurrerar om plats längs våra kuster.

Många olika miljöproblem

De miljöproblem som vi har i våra svenska havsområden finns förstås världen över. Övergödning av kustområden är globalt ett stort problem, miljögifter och läkemedelsrester i havsvatten likaså. Under senare tid har plaster i haven seglat upp som ett av de största miljöproblemen. Särskilt stora blir problemen i innanhaven, såsom Östersjön och Svarta Havet.

Inom vissa områden har fisket påverkat ekosystemet i havet. Trålning har visat sig ha stora negativa konsekvenser för många av de bottenlevande organismerna, och därigenom för hela systemet. Utvecklingen mot mer djupgående och effektivare fiskeredskap gör att de påverkade områdena sträcker sig längre och längre från kusterna. För stora havsområden är kunskapen om vad trålningen haft för effekter okänd.

Hotade korallrev

Hotet mot korallrev är verkligen ett globalt miljöproblem. De ökande temperaturerna som blir effekten av klimatförändringar är ett mycket stort hot mot korallreven. Under den intensiva El Ninon 1997-98 påverkades korallrev världen över. En del av reven återhämtade sig, men i vissa områden i Indiska Oceanen och Stilla Havet dog korallpopulationerna till 90 procent. Två tredjedelar av korallreven är idag allvarligt hotade.

Läs mer om världshavens miljötillstånd

http://www.unep.org/regionalseas/?d=159UN environment - Oceans and seasMillenium Ecosystem AssessmentVärldsnaturfonden om korallrev

Källor till texten

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING