Bild
;
Tema: så mår haven Tema: avfall

Plasten i haven väntas fyrdubblas

En ny rapport från WWF visar att utsläppen av plast till haven kan komma att fyrdubblas till år 2050. Både större plastskräp och mikroplaster innebär stora risker för det marina livet.

Vår användning av plast ökar hela tiden. Varje år produceras 300 miljoner ton plast världen över. Om produktionen fortsätter att öka i samma takt som nu så kommer den att ligga på 600 miljoner ton år 2040.

Tyvärr återvinns långt ifrån all producerad plast. Mycket hamnar istället i naturen, både på land och i vattnet. För att belysa hotet från plastskräpet som hamnar i haven har WWF gått igenom mer än 2 500 forskningsstudier i ämnet.

Den här rapporten visar att de årliga utsläppen av plast till havet kan vara så höga som 44 miljoner ton år 2050 – en fyrdubbling jämfört med idag. Utsläppen av mikroplast förväntas samtidigt bli hela 50 gånger större.

– När plastföroreningarna nått haven är de nästan omöjliga att återvinna och koncentrationen fortsätter att öka i decennier, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF.

Redan idag uppskattar forskarna att 90 procent av alla sjöfåglar och hälften av alla havssköldpaddor får i sig plast på något sätt, antingen som större plastskräp eller som mikroplaster.

– Om regeringar, näringsliv och samhälle agerar kraftfullt tillsammans nu kan plastkrisen fortfarande begränsas. Att stoppa spridningen av utsläpp är mycket mer effektivt än att städa upp efteråt, säger Inger Näslund.

Den 28 februari till 2 mars samlas FN:s miljöförsamling UNEA-5.2 i Kenya för att börja förhandla om ett globalt avtal om plastföroreningar.

MER LÄSNING