Bild
;
Tema: så mår haven Tema: livsmiljöer Tema: klimat Tema: i vår tjänst

Hälften av världens korallrev borta

Utbredningen av världens korallrev har halverats sedan 1950-talet, visar en ny studie. Klimatförändringar, överfiske, föroreningar och exploatering slår hårt mot de känsliga ekosystemen.

Studien baseras på tusentals undersökningar av korallrev i 87 länder, från Stora barriärrevet i Australien till Saya de Malha- banken i Indiska oceanen, och det är en dyster sammanställning.
Förutom att utbredningen av reven halverats har den biologiska mångfalden i reven minskat med 60 procent. Bland annat kan man se att temperaturkänsliga arter minskar och mer motståndskraftiga tar över i flera områden. Forskarna konstaterar att korallrev är bland de mest känsliga ekosystemen på planeten och därför tidigt drabbats av effekter av klimatförändringar – från 60- och 70 kan man se dramatiska nedgångar.

Minskningen av korallreven motsvaras också av en halvering av så kallade ekosystemtjänster. Det hotar livsmedelsförsörjningen för miljontals människor, särskilt bland små önationer och ursprungsbefolkningar som har fisk som sin främsta proteinkälla. Många riskerar också att förlora sitt levebröd i form av turism och kommersiellt fiske, samtidigt som kustsamhällen förlorar det skydd mot stormar som korallreven utgör.

MER LÄSNING