Bild
;
Tema: i vår tjänst

Miljonsatsning på Hållbar sjömat

Forskningsrådet Formas satsar 48 miljoner under fyra år för att bygga upp ett centrum - Blue Food - som ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

– Havet är nyckeln till en hållbar framtid, säger Fredrik Gröndahl, från KTH som är koordinator för den nya centrumbildningen.

Satsningen handlar framför allt om två saker.
För det första ska den mat som kommer från fiskenäringen utnyttjas mer effektivt. Av de 240 000 ton fisk som fiskas upp i Sverige årligen går endast 40 procent till matkonsumtion. Samtidigt importerar Sverige tre fjärdedelar av den mat från sjö och hav som vi äter.

- Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen, säger Kristina Snuttan Sundell, från Göteborgs universitet, ordförandeorganisation i den nya centrumbildningen.

Den andra delen i satsningen handlar om att odla sjömat.
– Det är något som kommer väldigt mycket nu. Jag jobbar ju själv med odling av alger, som är en väldigt viktig del i det här projektet. Vi kommer att jobba mycket med att odla alger och musslor, säger Fredrik Gröndahl.

Bakom centrumbildningen Blue Food – Centre for the seafood of the future - står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet.

MER LÄSNING