Bild
Bild: Susanne Liljenström
;
Tema: i vår tjänst

Krångliga tillstånd för kolonilott till havs

Odla egen havssallat eller blåmusslor? På Tjärnö marina laboratorium har man drivit ett pilotprojekt med en havskolonilott. En slutsats är att reglerna i dagsläget är för krångliga för den som vill bedriva småskalig havsodling.

Intresset för att ha en egen kolonilott i havet är stort. På Tjärnö marina laboratorium har man undersökt potentialen hos ett 20-tal olika vattenlevande arter. Sockertång och havssallat har odlats på rep. Blåmusslor och sjöpungar fått etablera sig på settlingsband, medan tångräkor, strandkrabbor och strandsnäckor samlats in och förvarats i burar som har hängt ner från bryggan.

I Danmark har konceptet med marina kolonilotter redan funnits i ett 10-tal år. På Tjärnö startades projektet av Maria Bodin sommaren 2020.
– Att bygga en marin kolonilott var inte särskilt svårt. Vi köpte in två bommar som vi förankrade i brygga och hängde ut rep och burar. Även odlingen har gått bra. Det svåra har varit att reda ut vilka tillstånd som krävs, säger hon i en artikel från Göteborgs universitet.

För att få starta en odling till havs krävs måste man söka flera olika tillstånd, vilket tar mycket tid och är dyrt. Det krävs samma tillstånd för en liten kolonilott bredvid en brygga som en för en stor odling ute till havs.

– För att konceptet marina kolonilotter ska kunna växa i Sverige krävs en förenklad tillståndsprocess för småskalig odling. I Danmark finns odlingstillstånd för hobbyverksamhet, något som har varit en förutsättning för att marina kolonilotter har kunnat växa där, säger Maria Bodin i artikeln.

– De arter som jag ser störst potential i är blåmusslor, ostron, sockertång och havssallat. De är alla arter som växer relativt snabbt och där det finns efterfrågan. Dessutom bidrar dessa arter med miljönytta när de tar upp näringsämnen från vattnet och på det sättet motverkar övergödning, säger Maria Bodin.

Resultaten av odlingen har summerats i rapporten Marin kolonilott på Tjärnö.

MER LÄSNING