Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske Tema: i vår tjänst

Rött ljus för strömming i WWF:s Fiskguiden

WWF har släppt sin årliga fiskguide med rekommendationer om vilka fiskar man bör undvika att lägga på tallriken. Nytt är att strömmingen från Östersjön får rött ljus.

Östersjöns känsliga ekosystem är i allvarlig obalans. Det är nödläge och dags att dra i handbromsen. Stora kommersiella matfiskar i Östersjön som torsk, strömming och skarpsill befinner sig nu på skrämmande låga nivåer. Att få havet och dess invånare på rätt köl igen är avgörande för att få friska marina ekosystem och en hållbar ekonomi, säger WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind i ett pressmeddelande.

WWF:s bedömning är att bestånden utarmats på grund av det storskaliga trålfisket ute till havs. Strömmingen har blivit mindre, den blir könsmogen tidigare och det är färre stora exemplar. Därför befarar WWF att arten ska gå samma öde till mötes som torsken i Östersjön.

I Fiskguiden får arter rött, gult eller grönt ljus, där rött betyder att de helt ska undvikas, gult att man ska vara försiktig och grönt att det är ett bra matval. En art kan ha flera olika rekommendationer, beroende på var och hur den fångas. Av de 95 arterna på listan finns bara fem med enbart rött ljus: haj, rocka, ål, argentinsk rödräka och svensk flodkräfta.

Bland fiskar som anses vara ett bra matval hittar vi bland annat svenskfångad braxen (ny för i år), svenskodlad regnbåge, odlade blåmusslor (flera länder), odlade franska ostron, odlade turkiska sötvattenskräftor samt skarpsill (fiskad med flyttrål i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och Engelska kanalen).

MER LÄSNING