Bild
;
Tema: i vår tjänst

Östersjön redo för storskalig vindkraft

En ny forskningsrapport visar att svenska vatten i Östersjön har stora ytor som lämpar sig för hållbar utbyggnad av vindparker. Samtidigt har Östersjöländerna skrivit avtal för att storsatsa på havsvindkraft, med en sjufaldig produktionsökning till 2030.

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval, vars syfte är att titta på vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö, har undersökt möjligheterna för storskalig och hållbar utbyggnad av vindkraft i svenska vatten i Östersjön. I en ny rapport, med kartor för sjöfågel, fisk, tumlare och säl, och därtill föreslagna restriktioner och områdesskydd, visar man att Östersjön har stora ytor som lämpar sig för vindparker med bottenfasta fundament. Vindkraft med flytande fundament, som generellt har lägre påverkan, skulle göra ännu större delar av Östersjön intressanta för vindkraftsutbyggnad.

Samtidigt har länderna i Östersjöregionen i dagarna skrivit under ett nytt gemensamt energiavtal som ska bidra till energisäkerhet, både i regionen och i EU i stort. Ledarna för Östersjöländerna menar att vi i enighet behöver öka produktionen av förnybar energi och få till bättre sammankopplingslänkar. Enligt energiavtalet ska Östersjöländerna tillsammans stå för upp till en tredjedel av EU:s mål för havsvindkraft år 2030. Det innebär att länderna tillsammans ska producera upp till 20 gigawatt el år 2030, vilket är mer havsvindkraft än vad hela EU producerar i dag.

Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen har skrivit under avtalet. Ryssland, som också gränsar till Östersjön, var inte inbjudet till mötet.

MER LÄSNING