Bild
;
Tema: avfall Tema: i vår tjänst

Mikroorganismer lär sig äta plast

En ny studie visar att när mängden plast ökar i haven så ökar också antalet plastnedbrytande mikroorganismer. Sådana mikroorganismer skulle kunna användas industriellt för att förbättra vår återvinning av plast.

Plastföroreningar i havet är ett stort och globalt miljöproblem. Nu visar en studie från Chalmers tekniska högskola att mikroorganismer verkar kunna utvecklas för att anpassa sig till de ökade mängderna plast i naturen.

I studien tog forskarna DNA-prover från hundratals platser i hela världen för att leta efter plastnedbrytande enzymer som bildats av mikroorganismer. Sammanlagt hittades 30 000 olika sådana enzymer, som kan bryta ner tio olika sorters plast. De platser där man hittade flest enzymer låg i områden som man vet är starkt förorenade, som till exempel Medelhavet.

– Med hjälp av våra modeller hittade vi flera bevis för att förmågan att bryta ned plast hos den globala uppsättningen av mikroorganismer kan sättas i relation till uppmätta nivåer av plastföroreningar i miljön. Det visar väldigt tydligt hur miljön reagerar på det vi utsätter den för, säger Aleksej Zelezniak, docent vid Chalmers.

Resultaten från den här studien kan förhoppningsvis hjälpa till att utveckla användningen av enzymer i olika återvinningsprocesser.

– Nästa steg är att testa de mest lovande enzymerna i ett laboratorium för att undersöka deras egenskaper och hur effektivt de kan bryta ned plast. Sedan kan man modifiera speciella mikroorganismer för att de snabbare ska kunna bryta ner olika typer av plastmolekyler i naturen, säger Aleksej Zelezniak.

MER LÄSNING