Bild
Tema: avfall Tema: fiske Tema: havsforskning

Driver med strömmar

Mycket av soporna kommer från fartyg. Stormar och floder kan också föra med sig sopor från stränder och städer ut i havet. I många delar av världen bidrar förorenade floder med enorma mängder skräp till omgivande vatten.

Skräpet driver med strömmar och vindar och samlas i stora skräpvirvlar i världshaven, eller spolas upp på stränder. Till svenska västkusten kommer årligen stora mängder skräp som förs dit långväga ifrån av havsströmmar. Till Östersjön kommer inte så mycket skräp från världshaven, utan framför allt från länderna runt omkring.

Plasten smulas sönder

En allt större del av soporna är av plast. Plast bryts ned väldigt långsamt i naturen, samtidigt som tillförseln har ökat kraftigt under senare decennier. En plastmugg kan finnas kvar i 100 år. I våra svenska hav tar det extra lång tid för plasten att brytas ned eftersom vattnet är kallt och solljuset inte är så starkt.

Men all plast i havet bryts så småningom ner till mindre bitar, som till slut blir små partiklar som kallas mikroplast. På senare år har problemet med mikroplast uppmärksammats allt mer. Ett stort problem är att havets många små invånare får i sig plastpartiklar i tron att det är föda. Plastpartiklarna bryts inte ner i matsmältningsorganen, utan kan ligga kvar och orsaka problem. Man misstänker också att plastpartiklarna kan knyta till sig miljögifter, vilket skulle kunna drabba både de djur som råkar äta dem och individer som står högre upp i näringskedjan.

Gifterna kan spridas uppåt i näringskedjan

Forskare har sett att bottenlevande organismer i närheten av fiberbankar samlar på sig miljögifterna, vilket innebär att de kan spridas vidare i näringskedjan. I själva fiberbankarna har man inte hittat några levande organismer alls.

Det är väldigt dyrt att sanera områden med fiberbankar, men det kan ändå bli nödvändigt. Det pågår flera undersökningar för att ta reda på spridningsrisken för gifterna i fiberbankarna och för att bedöma lämpliga saneringsåtgärder.

MER LÄSNING