Bild
Bild: Richard Carey/WWF
;
Tema: avfall Tema: vårt ansvar

Plast i haven en dyr affär

Mängden plastskräp som sprids i världshaven förväntas tredubblas till år 2040. Samtidigt är kostnaderna för att hantera effekterna från plastproduktionen under ett år 32 000 miljarder kronor. En siffra som beräknas bli mer än dubbelt så hög under de kommande 20 åren.

Nyligen släppte WWF sin rapport ”Plastics: The costs to society, the environment and the economy”. I den framgår att det globala plastskräpet som sprids till haven idag uppgår till 11 miljoner ton per år, och väntas öka till 29 miljoner ton år 2040.

WWF:s beräkningar visar också att kostnaderna för att hantera dagens plastproduktion, genom hela plastens livscykel fram till avfall, är 32 000 miljarder kronor – eller ungefär lika mycket som Indiens BNP. Om tjugo år kan denna siffra vara mer än dubbelt så stor, ungefär 71 000 miljarder kronor.

– Priset för samhället, miljön och ekonomin för att tackla plastavfallet är minst tio gånger högre än marknadspriset på jungfrulig plast, vilket är skrämmande och helt orimligt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Inget enskilt land kan lösa detta globala problem. Här krävs samarbeten, lösningar och åtgärder på alla nivåer i samhället – hos regeringar, producenter och konsumenter.

– Glädjande nog har stödet ökat för ett globalt avtal som ska tas upp på ett FN-möte i februari 2022 och 119 länder är redan nu positiva. Det blev klart under det ministermöte om plast som hölls i Geneve i dagarna, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

MER LÄSNING