Bild
;
Tema: vårt ansvar Tema: engagera dig

EU-valet och havet

Den 9 juni väljer svenskarna representanter till Europaparlamentet. Hur viktigt är det här valet för havsfrågor? Och hur fungerar parlamentet? I fyra artiklar presenteras valprocessen, EU:s organisation och vilken betydelse valet har för havet.

Om man är havsvän finns det all anledning att göra sin röst hörd. Havspolitiken styrs i hög grad av EU-lagstiftning och kommer att påverkas av om ledamöterna prioriterar havsfrågor eller inte.

Omvärldsanalytiker från Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar för att samhällsrelevant forskning om Östersjön ska nå beslutsfattare. Där är EU en viktig part att ha koll på och kommunicera med.

DEL 1. Valet till Europaparlamentet spelar roll för havet

Om valprocessen och EU:s organisation.

DEL 2. Så går arbetet i EU-parlamentet till

Om arbetet i parlamentet och de före detta parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Christofer Fjellner (M) berättar om sina arbetssätt.

DEL 3. Så har parlamentet hjälpt havet – och då satte de käppar i hjulet

Om vilka havsrelaterade frågor som parlamentet har arbetat med och vilka som är på gång.

DEL 4. Havsfrågor i de svenska partiernas valmanifest

Om vad de svenska partierna vill göra för havet, enligt deras egna valmanifest.

MER LÄSNING