Bild
;
Tema: miljöövervakning Tema: engagera dig

Marscherar runt Östersjön

En 6000 kilometer lång vandring – Save the Baltic Sea – har just tagit sin början. Miljöengagerade medborgare ska under 9 månader vandra runt hela Östersjön med uppmaningen att skydda vårt gemensamma hav. Alla är välkomna att följa med.

Den 11 mars startade ett team på 13 miljöaktivister den långa marschen från Klaipeda i Litauen. De ska gå till fots längs Östersjöns kust för att uppmärksamma att detta är ett av de fem mest förorenade haven i världen. Helcom - konventionen som ska skydda Östersjöns marina miljö - är officiell partner och målet är att ge stöd till ländernas arbete med den gemensamma aktionsplanen för Östersjön – Baltic Sea Action Plan.

- Alla vi som bor i Östersjöns avrinningsområde bidrar till tillståndet i havsmiljön, ofta utan att ens veta det. Men det betyder att var och en av oss också har kraften att göra en förändring”, säger Giedrius Bucas, expeditionsledare för ”Rädda Östersjön”

Under vägen kommer vandrarna att tillsammans med lokala aktörer ordna med utbildningsevenemang, diskussioner och workshops för att lyfta frågorna och sprida engagemanget till fler.

- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, säger expeditionens koordinator för vetenskapsengagemang Laura Stukonyte.

- Ohållbara mänskliga aktiviteter har satt våra marina ekosystem under extrem press, från alltför stort kväve- och fosforinflöde, till havsskräp och farliga ämnen som når havet från land. Samtidigt påverkas också Östersjön av klimatförändringarna, tillägger hon.

MER LÄSNING