Bild
;
Tema: havsforskning Tema: engagera dig

Barns presentationer om havsmiljön påverkar vuxna

Väljare och ledare lyssnar på och påverkas i stor grad av barns oro för havsmiljön. Detta har ny forskning kunnat visa genom att studera effekten av barns videopresentationer om hur allt skräp hamnar i havet.

Amerikanska forskare har låtit ca 2500 fjärde och femte klassare i North Carolina presentera arbeten om nedskräpning av havet för vuxna åhörare. Sin kunskap om nedskräpning hade de fått från marinbiologiska forskare som jobbar med nedskräpning och som haft lektioner om detta för skolklasserna. Åhörarna var en blandning av ledare och politiker och presentationerna var på video.

Forskarna undersökte därefter i vilken grad 172 av dessa vuxna åhörare skulle stödja kraftigare åtgärder kring nedskräpning av haven, på skalan 1-5. I jämfört med kontrollgruppen så blev det ett ökat engagemang från 3.93 till 4.42 för de som lyssnat på barnens presentationer.

Resultaten ligger i linje med forskarnas tidigare undersökningar som visat att barn som lärt sig om klimatförändringar kan påverka sina föräldrar så att föräldrarna blir mer miljömedvetna. Barns engagemang i miljöfrågor kan alltså få indirekt genomslag genom att de vuxna lyssnar på dem.

MER LÄSNING