Bild
Bild: Sara Ortiz, Syddansk Universitet
;
Tema: havsforskning

Tumlarna i Östersjön ska räknas

För andra gången någonsin ska tumlarna i Östersjön inventeras. Den första inventeringen gjordes för tolv år sedan, då uppskattades populationen till endast 500 individer.

Inventeringen av tumlarna i Östersjön är ett samarbete mellan flera länder, där arbetet koordineras av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Eftersom tumlare är svåra att upptäcka från båt eller flygplan använder man speciella detektorer som registrerar tumlarnas klickljud. Forskarna kommer att göra olika experiment för att ta reda på hur många tumlare det finns utifrån hur ofta deras klickljud detekteras.

Detektorerna ska sättas ut på 200 olika platser i Östersjön, varav 100 stycken på svenskt vatten. De ska sitta ute från 1 juli i år och ett år framåt.

– Utsättningen av cirka 100 detektorer kommer att ta flera veckor, så vi har redan börjat för att vara redo i juli. Under projektets gång kommer vi också att serva alla detektorer och ladda hem data fyra gånger, så det blir mycket arbete till havs, säger Pia Eriksson, intendent vid Naturhistoriska museet.

Den senaste inventeringen, som gjordes 2011-2013, visade att det bara fanns ungefär 500 tumlare kvar i Östersjön. Enligt beräkningar från Internationella havsforskningsrådet (ICES) räcker det med att i snitt 0,7 tumlare per år dör på grund av mänsklig påverkan för att på lång sikt riskera hela Östersjöpopulationens återhämtning.

– Den löper stor risk att utrotas. Tumlarpopulationen i Nordsjön är fortfarande stabil, men det hjälper inte andra populationer eftersom de är anpassade för olika livsmiljöer. För att bevara tumlarna i Kattegatt, Öresund och Östersjön måste vi skydda dem i deras egen miljö, säger Julia Carlström.

Det största hotet mot tumlarna är att de fastnar i fiskenät och drunknar. Men även miljögifter och klimatförändringar påverkar de här små valarna.

MER LÄSNING