Bild
Bild: Armonvarvet
;
Tema: havsforskning

Sveriges nya forskningsfartyg på Östersjöexpedition

Fartyget Svea har kastat loss för vårens stora forskningsexpedition. Syftet är att med hjälp av observationer av fisk och fågel få en helhetsbild över hur Östersjöns ekosystem fungerar.

"Dag 1. Avfärd från Västervik i strålande sol. Ankring i Gåsefjärden för kalibrering av ekoloden (en liten tungstenskula förs ner under båten för att ställa in rätt känslighet på ekoloden). Fint utsikt över skärgården från forskarhytt på plan 5." Så lyder loggen från första dagen på forskningsfartyget Sveas stora Östersjöexpedition.

Syftet med expeditionen är att genom datainsamling av bland annat sill och skarpsill få en bättre helhetsbild av hur Östersjöns ekosystem fungerar. Man kommer även komplettera fiskundersökningen med fågelräkningar, spigganalyser och vattenprover.

– Vi vill hitta fler bitar i det komplexa pusslet som är Östersjöns ekosystem. Systemet hänger inte riktigt ihop rent rumsligt längre och det kan bland annat ha lett till att torsken svälter, säger Jonas Hentati-Sundberg, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) och vetenskaplig ledare för expeditionen. Han säger att expeditionen vill ta reda på om fördelningen av olika fiskbestånd i Östersjön, med torsken nästan uteslutande i de södra delarna och sillen och skarpsillen, som är en viktig födoresurs för torsken, i norr, påverkar resten av ekosystemet.

Forskningsexpeditionen är ett internationellt samarbete med deltagare från Sverige, Danmark, Tyskland och Polen.

Sveriges forskningsfartyg, R/V Svea togs i bruk hösten 2019 och används för att undersöka och övervaka Västerhavets och Östersjöns ekosystem. Informationen som samlas in används bland annat för internationell havs- och klimatforskning och som vetenskapligt underlag för beslut om fiskekvoter.

MER LÄSNING