Bild
;
Tema: havsforskning

Europeisk expedition besökte Sverige

Den stora expeditionen TREC, som åker runt längs Europas kuster för att göra en mängd olika provtagningar, har nu besökt Sverige. Expeditionen gjorde stopp vid både Askölaboratoriet och Kristineberg Center.

TREC, Traversing European Coastlines, startade i Bretagne i mars och ska pågå i 1,5 år. Expeditionen besöker ett trettiotal marina forskningsstationer runtom i Europa för att ta prover på luft, land och hav. Proverna används för att försöka få en bild av hur olika ekosystem fungerar, hur de mår och vilka arter som ingår i dem.

I början av augusti kom turen till Sverige, där expeditionen först besökte Askölaboratoriet på östkusten och därefter Kristineberg Center på västkusten.

– Den här TREC-expeditionen ger grunddata för hälsotillståndet hos olika typer av kustekosystem i hela Europa. Det är högintressant för oss på Östersjöcentrum, som bland annat forskar om förhållandet mellan kust och klimat och undersöker kustekosystemens kolbindande förmåga. Nu får vi data att jämföra våra egna provtagningar med, och dessutom kan vi jämföra med många andra platser runtom i Europa, säger Christoph Humborg vid Östersjöcentrum, som hjälpte till med provtagningarna vid Askö.

För att kunna genomföra TREC har forskarna inrett skåpbilar till mobila laboratorier, som innehåller all utrustning som behövs för att förvara och förbereda proverna innan de ska skickas vidare för analys. Förutom skåpbilarna åker en segelbåt med under hela expeditionen, och även den har ett litet laboratorium inrett ombord.

MER LÄSNING