Bild
;
Tema: havsforskning Tema: vårt ansvar

Rapport från konferens om havsmedvetenhet

Ocean literacy, eller havsmedvetenhet, är något som lyfts mer och mer för att öka folks medvetenhet kring havet. Ett sätt att nå detta är att gå via lärare och naturguider. Havsmiljöinstitutet var på plats på det senaste mötet, EMSEA, där lärare och naturvägledare från hela Europa samlades för inspiration och ny kunskap i ämnet.

Det sägs ibland att man vet mer om månen än om havets djupa delar. Kanske är det en överdrift, men det ligger något i det. Likväl finns det mycket viktig kunskap som forskarna har koll på men som inte når ut till allmänheten. Vi människor lever ju primärt på land och andas luft vilket begränsar vår allas förmåga att utforska havet. Detta är ett problem, inte minst för beslutsfattare som ju ska ta viktiga beslut om en miljö som de kanske inte har så bra koll på. Inte konstigt att det blir tokigt ibland. Så hur ska folk få veta hur havet funkar, och vad är det viktigaste att de blir medvetna om? Detta har forskare jobbat med och tagit fram inom konceptet Ocean literacy. Rörelsen har växt och numera hålls konferenser för lärare och naturguider på temat, senast i Palma på Mallorca.

Tina Johansen Lilja från Havsmiljöinstitutet var på plats och rapporterar här de viktigaste lärdomarna från mötet;

1. Det görs mer och mer forskning kring Ocean literacy. 2. Ocean literacy har blivit en allt mer naturlig del av utbildningen. 3. Ocean literacy tar plats i maritima strategier på olika håll i Europa. 4. Ocean literacy har gått från bara kunskap till ändrade attityder och beteendeförändringar. 5. I vissa länder har kartläggning, mätning och utvärdering av ocean literacy ökat.

Så vilka är de viktigaste koncepten som folk behöver veta om havet? Forskarna har enats om sju principer; 1. Att jorden har ett hav med många olika egenskaper. 2. Att havet och livet i havet påverkar hela jorden. 3. Att havet har stor effekt på väder och klimat . 4. Att havet gör att vi kan leva på jorden. 5. Havet är hem för många olika ekosystem och livsformer. 6. Människan är beroende av havet och havet påverkas av oss människor. 7. Stor del av havet är outforskat.

MER LÄSNING