Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: fiske Tema: havsforskning

Drastisk minskning av knubbsäl i Kosterhavet

Forskare vid Göteborgs universitet har gjort en oroväckande upptäckt. Knubbsälarna i Kosterhavet blir bara färre år för år. I ett nytt forskningsprojekt där sälarnas kost ska undersökas hoppas man kunna hitta svaren till varför populationen minskar.

De senaste åren har forskarna slagit fast att minskningen av knubbsälspopulationen i Kosterhavet, Skagerrak och Kattegatt beror på att det helt enkelt föds färre kutar. I Kosterhavet har antalet födslar halverats, från det förväntade antalet 500 till bara 250 per år. I normala fall får honorna en kut per säsong, men de kan hoppa över ett år om de utsätts för någon typ av stress, till exempel sjukdomar eller om det inte finns tillräckligt med energi i maten.

En pilotstudie som gjordes i somras visar att sälarna delvis verkar ha bytt kost och nu äter mindre och mer näringsfattiga fiskar än förut. Sälarna får också simma längre ut efter mat, de växer långsammare och när energin inte räcker till utvecklas inte honornas befruktade embryo.

Många forskare menar att det marina ekosystemet är i obalans, med minskade komponenter som stora stim av torsk och sill och riktigt stora fiskar. Förslag för att kunna vända trenden är att minska trålkvoterna och bilda större marina reservat där fisk kan återhämta sig.

För att gynna fiskebestånden införde Naturvårdsverket 2022 licensjakt på knubbsäl på Sveriges västkust. Hur sälarna påverkar olika fiskarter är en komplex fråga som det behövs mer forskning kring. En teori är att sälarna rent av gynnar fisket, genom att de äter arter som konkurrerar med våra matfiskar, som glyskolja, tobis, lerskädda och vitlinglyra.

MER LÄSNING