Bild
;
Tema: fiske

Fiskars dödskamp på trålare ska undersökas

För första gången ska forskare undersöka hur fiskar dör i kommersiellt fiske. Målet är att hitta varsammare avlivningsmetoder i framtiden.

Även fiskar känner smärta och kan lida och därför behöver fångstmetoderna i fiskebranschen utvecklas. Det är utgångspunkten för forskningsprojektet som ska utföras ombord på danska fisketrålare ute på öppet hav. Varje år fångar dessa båtar ca 30 miljarder fiskar, men ingen vet hur fisk som sill och makrill faktiskt dör i processen. Projektet är ett samarbete mellan fiskare, forskare och en djurskyddsorganisation, vilket i sig är unikt, enligt Albin Gräns, forskare på SLU, som ska delta i projektet med sin forskargrupp.

– Om vi landkrabbor bara klarar av att undvika att bli alltför sjösjuka på trålarna så tror jag att vi tillsammans i projektet, på sikt, kommer kunna göra enorm skillnad för fiskarnas djurvälfärd i det pelagiska fisket, säger han i ett pressmeddelande.

Den första forskargruppen från SLU kommer gå till sjöss i sommar. Forskarna förväntar sig att resultaten från studierna är klara 2022 och parterna i samarbetet är överens om att de ska användas för att utveckla nya, varsammare avlivningsmetoder inom en snar framtid.

MER LÄSNING