Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Producenten ska ansvara för fiskeredskapen

En ny förordning från Miljödepartementet har beslutat att producenten ansvarar för avfallshanteringen gällande fiskeredskap. Lagen träder i kraft först den 1 januari 2023 men redan nu förbereder sig branschen.

Så var den nya förordningen om producentansvar för fiskeredskap formellt beslutad. Plast i havet är ett stort problem som drabbar både små och stora djur. Målet med den nya förordningen är att minska mängden plastavfall som utgörs av fiskeredskap. Organisationen Håll Sverige rent visar att ungefär 80 procent av allt skräp i havet består av plast. I Skagerrak är en betydande andel av detta linor och snören från just fiskeutrustning.

Men nu ska det alltså inrättas system för att både öka insamling, återanvändning och materialåtervinning av fiskeredskap, för att minska nedskräpningen från dessa.

Rent formellt så handlar det om alla redskap som innehåller plast och används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, dra till sig, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser, dvs. allt från linor och beten till spö-detaljer och olika sorters nät.

Förordningen gäller den svenska marknaden och träder i kraft 1 januari 2023. Konsumenterna får inga nya krav på sig i och med detta, men det är inte omöjligt att fiskeredskap blir dyrare framöver vilket i sin tur kan påverka konsumenternas efterfrågan. Ett betydande steg i rätt riktning för att få bukt med plastproblemet är det i alla fall.

MER LÄSNING