Rapporten visar på regionala skillnader och ger en samlad bild av svenskt fritidsfiske baserat på statistik från 2013-2017. Fisket skiljer sig ganska mycket åt i olika delar av landet vad gäller till exempel redskap och antalet utövare samt vad det är man fiskar..