Bild
;
Tema: fiske Tema: avfall Tema: vårt ansvar

Fiskereturen återvinner över 100 ton fiskeredskap

En stor del av allt skräp i haven och på våra stränder är fiskerelaterat. Fiskereturen är en insamlingstjänst som tar hand om fiskeredskap som inte längre behövs eller är oanvändbara. I år samlades över hundra ton fiskeredskap in och lämnades till återvinningen.

Gamla fiskeredskap som hamnar i naturen är ett stort miljöproblem. Fiskar, fåglar och andra marina djur riskerar att fastna och drunkna eller svälta ihjäl i redskap som driver runt till havs. Redskapsresterna kan också misstas för mat och ätas av djur både i havet och på stränder. Dessutom består många fiskeredskap av plast, vilket betyder att de så småningom bryts ner till mikroplaster.

För att försöka minska mängden uttjänta fiskeredskap i naturen har Håll Sverige Rent, Fiskareföreningen Norden, Båtskroten Sverige AB och Sotenäs kommun startat insamlingstjänsten Fiskereturen.

− Fiskereturen handlar om att färre redskap ska hamna på fel ställen och fler redskap ska gå till återvinning, säger Johanna Ragnartz, vd vid Håll Sverige Rent.

Fiskereturen tar emot fiskeredskap på utvalda platser längs öst- och västkusten. Det går även att beställa hämtning av redskap.

Allt material tas om hand på den marina återvinningscentralen i Sotenäs, som är specialiserad på att separera och återvinna delarna i fiskeredskapen. Hittills i år har återvinningscentralen tagit emot sammanlagt 110 ton gamla fiskeredskap, varav ungefär 30 ton från östkusten.

− Vi är stolta över att vara en del av Fiskereturen, men vi ser också att jobbet är långt ifrån klart. Det finns mycket mer att samla in och för havets skull hoppas vi verkligen att projektet blir förlängt av Havs- och vattenmyndigheten, säger Jennie Mattsson, projektkoordinator på Fiskareföreningen Norden.

MER LÄSNING