Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Bottentrålning måste minska

Bottentrålning skadar havsbottnarna och livet i havet. Även områden som inte trålas påverkas, eftersom det sediment som trålen virvlar upp kan färdas långt. De europeiska haven är några av de områden i världen som bottentrålas mest intensivt, samtidigt som många marina arter och livsmiljöer har stora problem.

Kunskapen om bottentrålningens effekter på alla de djur som bara råkar vara i vägen för trålen har varit känt länge. Det är svårt för till exempel en sjöpenna att leva i områden som trålas.

I vissa regioner i Europa trålas mer än hälften av havsbottnen varje år och i extremfall trålas upp till 99 procent av havsbottnen, ibland upp tio gånger per år.

Nu har forskarna också visat att uppvirvling av sediment och ämnen som lagrats i bottnen har konsekvenser. Fiskägg och musslor klarar inte att sådana damm-moln täcker dem.

Bottentrålning påverkar biologisk mångfald, produktionen av fisk och biogeokemiska processer i sedimentet som reglerar omsättningen av näringsämnen och kol.

Att minska bottentrålningen och dess effekter är därför viktigt inom ramen för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning, i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det är också avgörande för att skydda och restaurera den biologiska mångfalden i haven och för att uppnå målen i EU:s havsmiljödirektiv för biologisk mångfald och havsbottens integritet.

Nyligen beslutade Europaparlamentets miljöutskott att föreslå begränsningar av trålningen i känsliga områden. Förhoppningsvis röstar parlamentet ja!

MER LÄSNING