Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Idag firar vi sjögräset!

Mars har blivit en månad då man fokuserar lite extra på sjögräset och dess enorma betydelse för havens ekosystem. Och den 1 mars, alltså idag, har utsetts till den stora sjögräsdagen världen över: World Seagrass Day!

Sjögräsägarna ser kanske inte lika spektakulära ut som färggranna korallrev. Men de fyller flera viktiga funktioner i havet. Bland annat fungerar de som barnkammare för många av havets fiskar och djur, de förhindrar erosion och de minskar övergödning genom att ta upp och binda näringsämnen.

På många håll i världen är dock denna livsviktiga miljö hotad på grund av mänsklig aktivitet, så även i Sverige där vi under 1900-talet tappat en stor del av våra ålgräsängar. Det är anledningen till att man valt att ge sjögräset en helt egen dag: World Seagrass Day.

På twitter kan man följa hur olika organisationer världen över lyfter denna dag via #WorldSeagrassDay.

MER LÄSNING