Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Fågelinfluensan drabbar hela Sveriges kust

Tidigare i sommar rapporterades enstaka fynd av döda sjöfåglar med fågelinfluensa. Men alteftersom sommaren gått så har fallen ökat markant och nu är hela Sveriges kust drabbad.

Hundratals döda sjöfåglar utanför Gotland och liknande rapporter från hela Sveriges kust. Hittills har man konfirmerat fågelinfluensa (typen HPAI) i flera av dem, något man förfarade var orsaken tidigare i vår när de första rapporterna om döda och "konstiga" sjöfåglar kom in. Dock testas inte alla döda fåglar, utan det görs stickprov. Även om inte tamdjur anses vara hotade ännu, så är detta något som bevakas.

Fågelinfluensa är dödlig hos fåglar och drabbar nervsystemet. Symptomen på smitta är inte alltid tydliga men många gånger visar de ett förvirrat beteende såsom att de simmar eller flyger i cirklar. Eftersom viruset kan vara farligt även för människor är det viktigt att inte ta i de döda fåglarna och även låta bli sjuka fåglar.

De flesta fågelarter som drabbats i år ser ut att vara olika måsfåglar samt havssulor, dock finns även flera fall av gäss, svanar, änder och enstaka rovfåglar.

MER LÄSNING