Genomik och metabolomik hos det nordatlantiska djuphavssvampdjuret Geodia barretti

Svampdjur är bland de tidigaste i livets djurträd. De är fastsittande och filtrerande djur som finns både marint och i sötvattensmiljöer. Många av arterna lever ihop med symbiontiska mikrober, främst bakterier, som antas bidra till deras kemiska försvar. Denna avhandling undersökte effekten av livsmiljön på svampdjur, dess associerade mikrober och deras kombinerade kemiska produktion. Den centrala arten i arbetet var Geodia barretti som lever i det nordatlantiska djuphavet. Metodiken var i huvudsak genomsekvensering och metabolomik. Resultatet visade bland annat på peptider som kan förhindra påväxt på svampdjuren, så kallad anti-fauling.