Bild
Bild: Timothy Knepp/U.S. Fish and Wildlife Service
;
Tema: biologisk mångfald

Puckellaxens möjliga framfart i Sverige - ett nytt forskningsprojekt

Varje höst får forskare i hela landet svar på om just deras projekt fått finansiering. Havet.nu ställde några frågor till Tom Staveley, en av de få lyckligt lottade unga marina forskare som nu fått pengar från Formas.

- Varför just Puckellax?

Puckellaxen (Oncorhynchus gorbuscha) är en invasiv fiskart med ursprung i Stilla havet. Den har nyligen spridit sig kraftigt över stora delar av Nordatlanten och arten är ett potentiellt hot mot både biologisk mångfald och ekonomi i Sverige.

- Vad vill du ta reda på i projektet?

Huvudmålen för projektet är att ta reda på hur långt Puckellaxen har spridit sig i Sverige, fastställa hur väl den förökar sig här och öka allmänhetens medvetenhet om arten. Vi kommer att genomföra eDNA-analyser på flodvatten för att på så sätt hitta var Puckellaxen finns. Vi ska även lära ut till allmänheten om hur Puckellaxen kan identifieras och rapporteras, särskilt fritidsfiskare ses som en viktig målgrupp.

Havet.nu önskar lycka till med hopp om att vi kan mota undan Puckellaxens potentiella framfart med kunskapen från detta projekt.

MER LÄSNING