Bild
Bild: Ellen Schagerström
;
Tema: biologisk mångfald Tema: havsforskning

Vilka alger finns i sjön?

Expedition Alg-2023 gör sig nu redo för att dyka ner och samla in västkustens stora alger. De ska sparas i Naturhistoriska riksmuseets stora, men bristfälligt uppdaterade herbarie-samlingar, och ge en bild i framtiden av hur det såg ut just nu.

Insamlat material från stora havsexpeditioner och mindre insamlingar är en viktig grund för forskningen.

Brist på expertis

- Naturhistoriska riksmuseet har inte haft en makroalgsexpert på flera decennier, berättar Mia Ehn, biolog och intendent på museet. Det har lett till att samlingarna inte har uppdaterats på länge, och det saknas flera arter som etablerat sig i svenska vatten på senare år.

Nu tar museet hjälp av två av landets experter från Stockholms och Göteborgs universitet för en expedition där man hoppas kunna samla in flertalet av de arter som finns vid den svenska västkusten.

Lena Kautsky och Ellen Schagerström ser fram emot detta uppdrag, trots att det sker utan annan ersättning än äran.

- Tänk att våra insamlade exemplar ska få finnas med bland herbarieark från stora, välkända expeditioner till när och fjärran.

– Vi samlar in allt vi hittar, och räknar med runt 60 arter. Vi hoppas förstås också hitta någon ny art, som ännu inte finns på listan över alger i Sverige.

Häng med

Om du vill se hur en makroalginsamling går till kommer Mia Ehn, Ellen Schagerström och Lena Kautsky befinna sig vid Släggö nära Lysekil på onsdag 28 juni, 2023.

Det går att följa fältarbetet på Ellen och Lenas populära blogg ”Tångbloggen”. Där kommer även resultatet från insamlingen publiceras.

MER LÄSNING