Bild
Bild: Eduardo Infantes
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

1800 ton sand ska bädda för ålgräs

I förra veckan fortsatte Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet den stora satsningen för att hjälpa ålgräset tillbaka längs Västkusten. På grund av övergödning har arten minskat med över 60 procent de senaste 40 åren. Trots att övergödningen nu minskat har ålgräset inte återhämtat sig.

Ålgräsängarna är viktiga för den biologiska mångfalden i kustekosystemet och fungerar som barnkammare för bland annat torskyngel. Dessutom kan denna undervattensväxt hjälpa till att fixera koldioxid från atmosfären.

I somras planterades 64 000 ålgrässkott ut vid Sydkoster, där arten tidigare funnits. Nu i mitten av mars började man sprida ut 1800 ton sand över botten i Askeröfjärden mellan Orust och Tjörn. Här ska 80 000 ålgrässkott planteras ut senare i sommar.

– Tanken är att ett 10 centimeter tjockt täcke av grov sand ska hindra det fina bottensedimentet från att grumla vattnet. Solljuset når då lättare ned till botten och ålgräsplantorna får större chans att överleva, berättar Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet, och en av projektledarna för restaureringsinsatserna.

Ålgräset har i försöksodling visat sig trivas bra i den grova sanden. När plantorna väl etablerat sig kommer deras rötter och jordstammar binda både sand och lerigt sediment. På så vis kan vattnet i grunda vikar bli klarare igen och den hotade livsmiljön få chans att återuppstå.

MER LÄSNING