Spiggvågen – ett pågående tronskifte i Östersjöns kustekosystem

Östersjön har sedan länge visat tecken på stora miljöproblem som oroar såväl forskare som allmänhet. Ett sådant är den sviktande rekryteringen hos de stora rovfiskarna gädda och abborre vid kusten. Ett annat är den kraftiga ökningen av mängden storspigg, och dess effekter på resten av ekosystemet. Här beskrivs den forskning som ligger bakom nyheten om Spiggvågen från i somras.