Bild
;
Tema: livsmiljöer

Det våras för blåstången

Hur får man tillbaka den viktiga blåstången i områden där den försvunnit? Den frågan har nu fått svar. En rykande färsk handbok av Sveriges ledande experter på området har just publicerats.

Tången i Östersjön har länge varit hårt drabbad av övergödning, kustexploatering och industriutsläpp. Även om dessa problem idag har minskat på många platser så behöver tången hjälp.

- Handboken berättar på ett mycket konkret sätt hur man går till väga för att återplantera blåstång på platser där den funnits förut, eller hjälpa den att etablera sig på helt nya ställen, säger Lena Kautsky, professor emeritus vid Östersjöcentrum.

Handboken är baserad på vetenskapliga studier och information om blåstången som redan finns tillgänglig, men också på egna studier där forskarna har genomfört försök utifrån sina teorier.

- Det har varit mycket intressant och spännande att sammanställa och använda vår kunskap om blåstång med syftet att tillämpa den vid aktiv miljövård och åtgärdsarbete. Under arbetet har vi också fått utveckla och testa de praktiska metoderna, vilket varit ett givande arbete, säger Susanne Qvarfordt.

MER LÄSNING