Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: klimat

Trasig tång i försurat hav

Klimatförändringarna gör att mängden koldioxid i haven ökar, och vattnet försuras. Tillväxten av tång kan faktiskt öka av den ökade tillgången på koldioxid, vilket kan tyckas positivt. Men det är storleken som ökar, inte vikten. Den stora tången blir skör, och hotas att trasas sönder och svepas bort.

En studie som gjorts vid Göteborgs universitet visar att försurning i haven kan göra tången större. Förklaringen är den ökade tillgången på koldioxid. Äntligen en positiv effekt av klimatförändringarna för havens ekosystem? Nej, den till synes ökade tillväxten verkar i och för sig göra tången större men också skörare. Den skörare tången riskerar att trasas sönder och svepas bort. Tångbältena är mycket viktiga livsmiljöer för en mängd olika arter, och om de försvinner kan det få stora konsekvenser för ekosystemet.

MER LÄSNING