Bild
;
Tema: klimat

Sjöstjärnor kvävs i varma hav

Sjöstjärnor världen över påverkas av det allt varmare havsvattnet. Det som man tidigare trodde var ett slags infektion har visat sig istället bero på att sjöstjärnorna fått svårt att andas.

Klimatförändringarna leder till ökande mängder organiskt material, och när det organiska materialet bryts ner använder de nedbrytande bakterierna syre. Syre som exempelvis skulle ha använts av sjöstjärnorna för sin andning.

Redan år 2013 drabbades sjöstjärnor världen över av något som man trodde var någon slags infektion. Bland annat såg man att sjöstjärnor som vistades i närheten av döda sjöstjärnor också dog. Man utgick då från att de smittats av sjukdom.

Forskare har nu funnit bevis för att det är bakterierna som bryter ner den döda sjöstjärnan som orsakar syrebrist för de levande sjöstjärnorna i närheten. Forskarna bakom studien anser sig hitta samband mellan den ökande nedbrytningen av organiskt material som uppvärmningen av haven orsakar och de döende sjöstjärnorna.

MER LÄSNING