Bild
;
Tema: havsområden Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Kustens ekosystem viktiga för klimatet

Allt mer forskning visar hur viktiga olika typer av kustekosystem är för att lagra kol och därmed bromsa klimatkrisen. Sedan länge vet man också att kusten härbärgerar en rik mångfald av växter och djur. Bättre skydd för dessa områden är alltså bra ur flera perspektiv.

Mangroveskogar, havsstrandängar och sjögräsängar är exempel på ekosystem som visat sig vara mycket effektiva på att ta upp koldioxid från atmosfären och också lagra stora mängder kol i havsbottens sediment. Exempelvis lagrar sjögräsängar kol hela 35 gånger snabbare än en regnskog och lagar kolet i tusentals år istället för decennier.

Samtidigt är kusterna under hård press från olika mänskliga aktiviteter, och de viktiga ekosystemen försvinner med en alarmerande hastighet. Sjögräsängar i världen beräknas minska med 7 procent per år. Det motsvarar två fotbollsplaner i timmen. Då går förmågan att lagra kol förlorad, samtidigt som en viktig livsmiljö för många arter försvinner. Utan skyddande växtlighet exponeras botten för vågornas erosion och det inlagrade kolet börjar frigöras.

Allt tyder på att ett stört ekosystem, som lider av övergödning och förlust av biologisk mångfald, har sämre möjlighet att binda koldioxid och i stället kan avge koldioxid och metan till atmosfären.

Det är dags att skydda och restaurera våra grunda områden.

MER LÄSNING